Psychologische Ontwikkeling
en gedrag

Gedragsproblematiek

Een meest opvallend en impactvol kenmerk van het syndroom waar (ouders van) kinderen en volwassenen mee te maken kunnen hebben is gedragsproblematiek.

Het gaat hierbij om opstandig, uitdagend en soms ook (verbaal) agressief gedrag wat kan samenhangen met een ontwikkelings-of gedragsstoornis en/of leerachterstand.

Gedragsproblematiek

Behavioral problems are a striking and profound characteristic of the Chung-Jansen syndrome that children and adults have to deal with.

This concerns oppositional, defiant and sometimes even (verbally) aggressive behavior that may be related to a developmental or behavioral disorder and / or learning delay.

Er kan sprake zijn van de volgende ontwikkelings- en of gedragsstoornissen

ASS

Bij veel kinderen/ volwassenen is er sprake van autistiforme kenmerken. Alhoewel de diagnose ASS niet altijd gesteld wordt zijn bij een groot gedeelte van de kinderen het gedrag, de angsten en de prikkelgevoeligheid hier wel een aanwijzing voor. Veel ouders hanteren bij de opvoeding dan ook methodes gericht op autisme (het bieden van veiligheid, structuur etc).

Voor meer informatie over ASS gaat u naar balansdigitaal.nl

ADHD / ADD

Als er sprake is van ADHD kunnen kinderen zich moeilijk concentreren en laten soms druk en impulsief gedrag zien. Stilzitten in de klas of het zelfstandig uitvoeren van taakjes is dan moeilijk omdat deze kinderen snel afgeleid zijn. Bij kinderen die geen druk gedrag laten zien maar wel last hebben van een slechte concentratie en moeilijker tot leren komen kan er sprake zijn van ADD. Hierbij kan DCD ook nog een rol spelen waardoor je bij veel kinderen ziet dat er veel behoefte is aan 1 op 1 aandacht in de vorm van therapie of ondersteuning in de klas.

Voor meer informatie over ADHD gaat u naar balansdigitaal.nl

DCD / dyspraxie

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Dit is een ontwikkelingsstoornis in de coördinatie van bewegingen. Dit kan betrekking hebben op de fijne en de grove motoriek. DCD komt geregeld voor bij mensen met het Chung-Jansen syndroom, waarbij het leren schrijven het grootste struikelblok is.

Kinderen vinden het moeilijk taakjes uit te voeren die voor die leeftijd heel normaal zijn. Zoals bijv. het tekenen van vormen of schrijven, aankleden of eten met mes en vork. Ze bewegen vaak houterig en hebben moeite met het vinden van balans. Kinderen worden onhandig genoemd.

Meestal leren kinderen de vaardigheden wel maar in een veel langzamer tempo dan andere kinderen. Er is meer oefening nodig. Ook volwassenen kunnen nog last hebben van wat onhandigheden in hun bewegingen, waardoor het aanleren van sommige vaardigheden (zoals leren autorijden) problemen met zich mee kan brengen.

Voor meer informatie over DCD gaat u naar balansdigitaal.nl

Daarnaast kunnen de volgende stoornissen nog meespelen:

Angststoornis

Angststoornissen komen geregeld voor bij kinderen en volwassenen. Dit kan onderdeel zijn van ASS maar ook op zichzelf staan. Vooral in de kleutertijd waarin onderscheid tussen fictie en werkelijkheid nog moeilijk te maken is hebben veel kinderen hier last van. Kinderen kunnen dan angst hebben voor een hoop verschillende dingen. Kinderen kunnen bijv. ’s nachts overstuur wakker worden en niet goed meer inslapen. Ze kunnen bijv. dingen inbeelden die in hun slaapkamer zijn of angst hebben voor het donker.

Voor meer infortmatie over angststoornissen gaat u naar hersenstichting.nl

ODD / CD

Een groot aantal kinderen laat opstandig en / of (verbaal) agressief gedrag zien. Dit kan samenhangen met ASS maar ook op zichzelf staan als onderdeel van ODD/CD. Kinderen worden snel boos of driftig. Hun humeur kan vrij snel omslaan. Ze hebben moeite met het reguleren van hun emoties waardoor driftbuien vaak lang aan kunnen houden. Hierbij kunnen problemen onstaan in het gezin in de omgang met de ouders en broertjes, zusjes. Ook buiten het gezin, bijv. op school, kan dit problematisch gedrag opleveren.

Voor meer informatie over ODD gaat u naar balansdigitaal.nl

Prikkelverwerkingsproblematiek

De prikkelverwerking kan anders verlopen bij mensen met het syndroom. Iemand kan dan niet adequaat reageren op de zintuiglijke prikkels die binnenkomen. Dit wordt ook wel een “Stoornis in de Sensorische Informatieverwerking” genoemd. Dit hangt vaak samen met ASS en/of ADHD. Vaak is er een overgevoeligheid voor geluiden en drukke omgevingen. Hierdoor worden vaak koptelefoons, oordopjes etc gebruikt.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerkingsstoornis gaat u naar nssi.nl