Fysieke Problematiek

Fysieke Uitdagingen

Alhoewel de fysieke problemen bij dit syndroom niet de overhand hebben zijn er zeker impactvolle beperkingen.

Beperkingen die kunnen voorkomen zijn:

Overgewicht

De meeste mensen met het syndroom ontwikkelen overgewicht. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt.
Het vermoeden bestaat dat er een relatie is tussen het PHIP-eiwit en de leptin-melanocortin pathway, wat een belangrijke rol speelt in verzadigdheid en energielevel.
Daarnaast zou overgewicht ook het gevolg kunnen zijn van medicatie-gebruik.

Lage spierspanning (hypotonie)

In de babytijd wordt snel duidelijk dat het kind bepaalde mijlpalen later behaalt dan een gemiddeld kind. Het begint bijv. al met het niet goed kunnen optillen van het hoofdje op buikligging, moeite hebben met omrollen, zitten, kruipen, gaan staan en lopen. Als het kind eenmaal kan lopen zullen de grove motorische bewegingen een uitdaging blijven. Kinderen beweging vaak houterig en zijn snel moe. Vaardigheden zoals leren fietsen en zwemmen zijn een uitdaging maar worden vaak wel geleerd, alleen later dan andere kinderen. Ook speelt de lage spierspanning een rol in problemen bij de fijne motoriek. Kinderen laten bijv sneller dingen vallen, hebben moeite met hun pennengreep en het openen (draaien) van dingen.

Oogafwijking

Er is vaak sprake van een afwijking aan de ogen. Hierbij gaat het om scheelzien, slecht zicht en staar. Kinderen dragen vaak een bril en vanwege een lui oog wordt het oog vaak afgeplakt. In sommige gevallen vindt er een operatie plaats om de positie van de ogen te corrigeren of het zicht van de ogen te verbeteren.

Darmklachten

Een ander veelvoorkomend probleem is buikpijn, vaak veroorzaakt door constipatie. De darmen werken trager waardoor veel kinderen moeilijk naar het toilet gaan en zindelijk worden moeilijker is. Ouders gebruiken vaak laxerende middelen zoals Macrogol.

Problemen in de botstructuur: heupdysplasie en scoliose

Kinderen kunnen geboren worden met een afwijking aan de heup(en). Vaak is de heupkop en kom niet goed gevormd en is een spreidbroek of operatie nodig om de heup goed te positioneren.
Vanwege de lage spierspanning is naarmate kinderen ouder worden kans op scoliose aanwezig. Hierbij is er sprake is van een zijwaardse verkromming van de wervelkolom.
Een ander veelvoorkomend probleem is hypermobiliteit van de gewrichten wat pijn kan veroorzaken en vermoeidheid kan vergroten.

Aandoeningen aan de nieren en urinewegen

Jonge kinderen kunnen al vrij vaak last krijgen van urineweginfecties. Ook komen er regelmatig afwijkingen voor aan de nieren zoals bijv. een hoefijzernier, waarbij de nieren aan elkaar zijn gegroeid. Ook het ontbreken van een nier komt voor. Andere problemen zijn: veel calcium in de urine, nierstenen, opzwelling van de nier i.v.m. ophoping urine.