Dr. Chung heeft een online presentatie gehouden over de laatste stand van zaken m.b.t. tot haar lopende study naar de PHIP-gen afwijkingen . Zij roept patiënten of ouder/verzorgers op zich aan te melden voor dit onderzoek om hiermee de onderzoekgroep te kunnen uitbreiden. Tevens wijst zij op de mogelijkheid aan te sluiten bij een lopend klinisch onderzoekstraject in de Verenigde Staten naar de werkzaamheid van een nieuw medicijn tegen obesitas, een van de belangrijkste symptomen van het syndroom.

Voor meer informatie kunt u hier de sheets bekijken van de presentatie.