PHIP Family Meeting 2022

PHIP Family Meeting 2022

In deze online presentatie gaat Dr. Wendy Chung in op de laatste ontwikkelingen in haar lopende onderzoek naar de afwijkingen op het PHIP-gen en beantwoordt ze vragen van aanwezigen. Aan bod komen de belangrijkste bevindingen uit een recent gepubliceerd artikel en een...
PHIP Family Meeting 2022

PHIP Family Meeting 2021

Dr. Chung heeft een online presentatie gehouden over de laatste stand van zaken m.b.t. tot haar lopende study naar de PHIP-gen afwijkingen . Zij roept patiënten of ouder/verzorgers op zich aan te melden voor dit onderzoek om hiermee de onderzoekgroep te kunnen...
PHIP Poli Amsterdam UMC

PHIP Poli Amsterdam UMC

In het Amsterdam UMC is Sandra Jansen, klinisch geneticus in opleiding samen met Agnies van Eeghen, arts voor verstandelijk gehandicapten een poli gestart voor kinderen en volwassenen met het Chung-Jansen syndroom. Voor meer informatie bekijkt u de...